Alternative currency and balanced living system. Alternativna valuta i uravnoteženi životni sistem. Moneta alternativa e sistema di vita equilibrato.

Linija

Search

Home Alternative News News Emisiona dobit: Tužba protiv banke Carige najveća u talijanskoj povijesti

Crom Alternative News

Investigative journalism and useful articles on various topics.
administrator
User Rating: / 100
PoorBest 

Jedna od najsenzacionalnijih vijesti u ovoj 2018 svakako je civilna Tužba, najveća u povijesti Italije a možda i čitavog svijeta, nedavno podnesena protiv talijanske banke Carige zbog prikrivanja emisione dobiti za poslovnu 2013 godinu. Tužba protiv banke Carige zavedena je u Sudu pod brojem '2035/18 RG'. Inače, 'Banca Carige S.p.A.' (Štedionica Genove i Imperie) osnovana je još u 14 stoljeću davne 1483 godine u Genovi, te je danas financijski div regije Liguria i jedna od vodećih banaka u cijeloj Italiji.

Tužbu protiv banke Carige pokrenuo je ekonomist Marco Saba uz pomoć odvjetnika Marco Della Luna. Istraživač i ekonomist Marco Saba, ujedno je Predsjednik 'Instituta za visoke studije ekonomske i monetarne suverenosti' (IASSEM - Istituto di alti studi sulla sovranità economica e monetaria) i Glavno-odgovorni za istraživanja u 'Centru za monetarne studije' (Centro studi monetari), te autor knjiga 'Bankenštajn' (Bankenstein) i 'Banka ili život' (O la banca o la vita). Esejist i ekspert za ekonomsku politiku te stručnjak za psihološke, ekonomske i pravne instrumente za društvenu dominaciju, Marco Della Luna je odvjetnik koji se već dugi niz godina bavi forenzikom - široj javnosti između ostalog poznat kao autor knjige 'Euro-robovi' (Euroschiavi) i drugih sličnih knjiga o bankama i novcu odnosno valutama.

Sudska rasprava povodom Tužbe koju su protiv banke Carige podnijeli ekonomist Marco Saba i odvjetnik Marco Della Luna, zakazana je za 07 lipnja tekuće 2018 godine u Genovi.

Na Skupštini dioničara banke Carige 2014 godine, Marco Saba je iznio tvrdnju kako je pronašao skriveni iznos od 25.5 milijardi eura na računima te banke. Skriven, dakle izgubljen, iznos od 25 i pol milijardi eura na računima banke Carige, sastoji se od bankarskog novca tj. fiat valute koju je genovska banka stvorila iz ničeg tijekom poslovanja 2013 godine. Marco Saba je tada bio zatražio 5% naknade odnosno provizije za svoje otkriće, no Uprava banke Carige je iz nekog “misterioznog” razloga odlučila zanemariti činjenice i nadalje taj fakat kompletno ignorirati.
Međutim, ekonomist Marco Saba ne odustaje i sada, sukladno Članku 930 Civilnog zakona, zahtijeva isplatu mu sveukupnog iznosa od 25.5 milijardi eura.

 

Ekonomist Marco Saba pokrenuo je sudsku tužbu protiv talijanske banke Carige.

 

Prosto rečeno, emisiona dobit je razlika između troška izrade novčane jedinice i nominalnog iznosa odštampanog na njenom naličju. Budući da donositelj valute u banci ne može zatražiti konverziju valute u ništa drugo osim u isti iznos te iste monetarne jedinice, emisona dobit banaka golema je (i super tajna) zarada banaka - pogotovo kad se radi o izdavanju elektronske valute.
U svom famoznom govoru pred Skupštinom dioničara banke Carige 2014 godine, Marco Saba je ukazao dioničarima kako u Financijskom izvještaju banke stoji lažni gubitak od 2.595.130.000 eura, dok je u stvarnosti banka u dobitku 22.881.229.000 eura - što je nevjerojatna razlika od više od 25 milijardi eura! Bernard Maris, član Nadzornog odbora Francuske središnje banke, bio je jedan od svjedoka na koje se tada Marco Saba pozvao. Nedugo zatim, Bernard Maris je iznenada poginuo prilikom napada na redakciju lista Charlie Hebdo.
Činjenica stoji da je Talijanska središnja banka (Banca d'Italia) službeno potvrdila kako talijanske banke svake godine stvore iz ničeg u prosjeku 1 trilijun (tisuću milijardi) eura skripturalnog novca tj. fiat valute. Odvjetnik Marco Della Luna izjavio je glede podizanja Tužbe protiv banke Carige kako ni u snu nije očekivao, pogotovo u ovom podužem razdoblju globalne financijske krize, da će banka učiniti sve što je u njenoj moći kako bi odbila pronađenih 25 i pol milijardi eura.

Onako usput: tamo negdje početkom 2000-ih, kad su se malo pomalo započeli podudarati zaključci naših individualnih intenzivnih istraživanja na polju monetarnog sustava, financija i ekonomije ili ti kratko i jednostavno rečeno novca - Marco Saba i ja čovjek Aljoša iz obitelji Đurić počeli smo međusobno komunicirati. Ta se komunikacija poslije razvila u dugogodišnju plodnu suradnju kroz Centar za monetarne studije, ne samo nas dvojice već i još nekih dobrano radoznalih te poprilično sposobnih ljudi. Iz djelovanja Centra za monetarne studije (gdje sam bio zadužen za područje Balkana) proizašli su vrijedni rezultati, neki od njih od iznimne važnosti. Iako sam ja 2013 krenuo jednim drugim putem, onim čovjekovog individualnog suvereniteta, Marco i ja ostali smo dobro prijatelji te se i dan danas svako toliko čujemo...

 

Milano, Italija, 2006 - Marco Saba i slobodan suvereni čovjek na planeti Zemlji Aljoša iz obitelji Đurić

Marco Saba i čovjek Aljoša iz obitelji Đurić
- Milano 2006 -

.

Crom - Free Planet Money, A Choice In The Form Of Alternative Currency That Through Internet And Mobile Banking Is Available To Everyone, Anywhere In The World. Crom - Novac Slobodnog Planeta, Izbor U Obliku Alternativne Valute Koji Je Kroz Internet I Mobilno Bankarstvo Dostupan Svakome, Svugdje U Svijetu. Crom - Denaro Dell Pianeta Libero, Una Scelta In Forma Di Moneta Alternativa Che È Attraverso Internet E Mobile Banking A Disposizione Di Tutti, Ovunque Nel Mondo.Publish Your News

If you are a registered user, you can publish and syndicate your content to the web through this news service.

Crom payment system represents a monetary reform, different way to make the money supply equal to the available supply of goods and services, and a new method to finance the economy without usury. In practise, an ideal opportunity not only for global and local business, but also for movements and projects which promote sustainable natural living, food sovereignty and greater auto-sufficiency, production and consumption of renewable green energy, such as Transition Towns and ecovillages. Crom platni sustav predstavlja monetarnu reformu, drugačiji način da se ponuda novca izjednači s dostupom ponudom roba i usluga, te novu metodu za financiranje gospodarstva bez lihvarenja. U praksi, idealna prilika ne samo za globalne i lokalne tvrtke, već i za pokrete i projekte koji promiču održivo prirodno življenje, prehrambenu suverenost i veću samodostatnost, proizvodnju i potrošnju zelene energije, kao što su u Tranzicijski Gradovi i eko sela. Sistema di pagamento Crom rappresenta una riforma monetaria, modo diverso per livellare l'offerta di moneta con l'offerta di beni e servizi disponibili, e un nuovo metodo per finanziare l'economia senza usura. In pratica, l'occasione ideale non solo per le aziende globali e locali, ma anche per i movimenti e progetti che promuovono la vita naturale sostenibile, sovranità alimentare e una maggiore auto-sufficienza, produzione e consumo di energia verde rinnovabile, come le Città in Transizione e ecovillaggi.    News Categories

.

 Regardless of whether you are the owner of e-shop, small entrepreneurs, worker looking for a housing loan, farmer in financial difficulties or an ordinary consumer who needs to borrow money to buy a new television, Crom Alternative Currency System offers monetary sovereignty and the possibility of life with more democracy and less police, military and lawyers, less taxes and more tourist travels with vehicles that do not pollute the environment, less stress and more free time and going to the restaurant more often... Bez obzira na to jesi li vlasnik elektronske trgovine, mali poduzetnik, radnik u potrazi za stambenim kreditom, farmer u financijskim problemima ili obični potrošač koji treba posuditi novac za kupnju nove televizije, Sustav Alternativne Valute Crom nudi monetarnu suverenost i pruža mogućnost života s više demokracije i manje policije, vojske i advokata, manje poreza i više turističkih putovanja vozilima koja ne zagađuju okoliš, manje stresa i više slobodnog vremena i odlaska u restorane... Non importa se sei il proprietario di un negozio online, piccolo imprenditore, lavoratore in cerca di mutuo per l'acquisto della prima casa, l'agricoltore in difficoltà finanziarie o consumatore che ha bisogno di un prestito di denaro per comprare una televisione nuova, Sistema Di Moneta Alternativa Crom offre la sovranità monetaria e una possibilità di vita con più democrazia e meno polizia, militari e avvocati, meno tasse e più viaggi turistici con veicoli che non inquinano l'ambiente, meno stress e più tempo libero e uscite al ristorante...    Login

What happens next if the state can go bankrupt?
 

 Tired of financial crisis, public and private debt, high interest rates, increasing inflation, declining purchasing power and excuses? It's a time for a change... something new and completely different... independent monetary and financial system, marketplace and social network - all in one... Umoran od financijskih kriza, javnog i privatnog duga, visokih kamata, porasta inflacije, pada kupovne moći i političkih izvinjenja? Vrijeme je za promjene... nešto novo i sasvim drugačije... neovisni monetarno financijski sustav, tržnica i društvena mreža - sve u jednom... Stanco delle crisi finanziarie, debito pubblico e privato, alti tassi di interesse, inflazione crescente, declino del potere di acquisto e scuse politiche? È ora di cambiare... qualcosa di nuovo e completamente diverso... sistema monetario e finanziario indipendente, mercato e rete sociale - tutto in uno...     Who Is Online?

We have 3953 guests online

Line

nezavisne vijesti, notizie indipendenti, independent news, informations, informacije, informazioni, kredit, loan, prestito, seigniorage, mutuo, signoraggio Latest Forum Posts